29.4.21

HafidHafid Bouazza (8 maart 1970-29 april 2021)

Onderstaand een paar blogregels uit 2009. Over een breuk in een vriendschap die gelukkig tijdelijk bleek. Vandaag kan ik dezelfde woorden herhalen, nieuwe kan ik niet vinden. Weer was ik voorbereid. Op ontelbare herinneringen met eeuwigheidswaarde. Dag volmaakte reisgezel, dag Hafid Bouazza. Alles is leeg.

23.3.21

Prikmeisjes

door Loor 

Blog uit 2009. Vanwege de actualiteiten weer ontzettend actueel.  

3.3.19

Codenaam: Julius

door Loor

Julius: codenaam voor de toegang naar voorkeursbehandelingen. Julius, net als ik a-typisch in het bijzonder, zal het mij vergeven.  

1.12.18

Koel, nobel, niet

door Loor

Of een overzicht van wat zich het afgelopen jaar zoal afspeelde in het leven van de 'schrijfster' dezes.

24.3.18

Gedaanteverwisseling

door Loor

'Lorejas' klonk beter dan het andere, voor de hand liggende woord dat oprees toen hij haar zoiets gruwelijks als een Zuidasser toewenste.

18.3.18

En zo kennen we je naam

door Loor

Tijdens het laatste Boekenbal werd de onlangs overleden Menno Wigman (1966-2018) door zijn goede vriend Tommy Wieringa herdacht. In het publiek, waartussen ik me alleen om die reden graag had bevonden, deden 'schrijfster' Anousha Nzume en een van haar podcast-collega's met een kleurobsessie en een 'witten'-telraam via de sociale media verslag van het jaarlijkse (in hun ogen te blanke) schrijvers- en boekenfeest. 

4.2.18

Waar het beter is

door Loor


Het was op de eerste februari van dit jaar dat een stevige moedeloosheid zich meester van mij wist te maken. Het besef dat ik over een kleine vier maanden 51 jaar zal worden had zich aan me opgedrongen, tegelijk met het anonimiteit verdringende licht dat het lengen der dagen met zich meebrengt.

27.1.18

Keuzes *

door Loor


“Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.” Een beroemd citaat van de Romeinse keizer Marcus Aurelius, dat ergens in mijn huis, op een versleten prikbord, mij tracht terug te fluiten als ik moedeloos dreig te worden van mijn gepeins over de waan en de waanzin van ons bestaan.

10.12.17

Koude uitsluiting

door Loor


Omdat belofte schuld maakt volgt hier enige blogvulling die zich beslist geen column mag noemen. Een coherent verhaal over het kleine dan wel grote alledaagse schrijven is een onmogelijke opgave zolang nachten van onmacht volgen op 'dagen van woede' en mij uit mijn slaap houden.

4.11.17

Een nieuw begin

door Loor


Op dit weblog kan men ondertussen meerdere kanonnen tegelijk afschieten, en dat moet als de sodemieter veranderen, maar waar te beginnen met het dichten van het gat, zonder met de deur in het huis te vallen waarin niemand meer weet waar ik het altijd al over had?

1.1.17

HNY


'Geluk is een pauze tussen twee crisissen in' schreef Monic Slingerland eens in een beschouwende column die me bij is gebleven. 'Windstilte'. Hoe onvoorstelbaar treffend gedefinieerd. Hoe profetisch ook, in het duister van nu. Als ik u allen iets wil wensen voor het komende jaar en de jaren erna is het genadige windstilte. Tijdige pauzes tussen de catastrofen in. Adem uit. x Loor