17.2.12

Liberalen

door Loor


Met liberaal zijn is het in sommige gevallen net als met naaktlopen: kijk ons eens vrijzinnig, onverlet, perkeloos, ruim, geëmancipeerd, libertijns, los, mobiel, onbelast, onbezet, onconventioneel, ongebonden, ongebreideld, ongehinderd, ongeremd, promiscue, tolerant en vrijmoedig zijn. Heil! Alles moet kunnen, niets is te gek, ook al is het te aanstootgevend voor woorden. Wij zijn vrij! VRIJ!

Doken de zelfverklaarde liberale denkers eerst op het boerkaverbod (ze riepen nog net niet ‘láát die vrouwen toch!’), nu zal en moet de omstreden islamgeleerde Haitham al-Haddad een podium krijgen in een Amsterdams debatcentrum, ondanks de wetenschap dat de Amsterdamse Vrije Universiteit hem dit podium uiteindelijk wijselijk weigerde en dat hij de vrijheid die wij verdedigen verwerpelijk acht. Meerdere liberale denkers hebben zich sinds dat besluit hard gemaakt voor zijn komst, de terechte bezwaren vanuit onder meer de Joodse gemeenschap ten spijt.

De uitlatingen van Al-Haddad over Joden zijn zo gruwelijk, dat ik mij kan voorstellen dat zij die de oorlog overleefden en nog leven (ik ken ze van heel dichtbij) zich diep gekwetst voelen dat onversneden Jodenhaat in Amsterdam met open armen ontvangen wordt, want vrijheid van meningsuiting über alles. Drie keer jammer voor de uitgedunde joodse gemeenschap, die al bij elke defensieve actie van Israël luide en weerzinwekkende ‘Joden aan het gas’ leuzen door de Nederlandse straten hoort schallen, moet verdragen. Krap 70 jaar na dato.

Nu goed, Al-Haddad zal het toch niet over de joden hebben met die studenten, menen de liberalen? En anders pakken we hem achteraf justitieel aan, is hun stelling.

Wellicht niet, de wereld kijkt tenslotte toe, maar de studenten hebben hem van harte uitgenodigd, wetende waar de man voor staat. Dat alleen al mag ons zorgen baren.

Wat mij betreft zijn er wel degelijk grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, het recht op beledigen, maar nimmer aan goede smaak en egards. Bovendien staan de borstkloppende liberalen er niet bij stil dat er van wederkerigheid geen enkele sprake zal zijn. Geen joodse of christelijke geleerde die op uitnodiging van een joodse of christelijke studentenvereniging (if any) in een moslimland zijn zegje zou mogen doen. Nu niet en in de toekomst niet. Geen debat, geen studentenvereniging, geen leerstoel en zo voorts.

Maar wij, de liberale denkers, zijn anders, hebben kennelijk iets te bewijzen en faciliteren dat het een aard heeft. We bereiken er niets mee, het zal al-Haddads visie en van degenen die hem uitnodigden niet veranderen. Maar wat bomt dat als je je ‘s nachts in je bedje een vrijdenker weet? Goed gedaan, applaus voor jezelf.

10 opmerkingen:

 1. Het heeft lang geduurd, beste Loor, maar dan nu toch een reactie van de Filantroop. Met tevens een excuus voor het lange wegblijven hier.

  Het is heel nobel van het Amsterdams Debatcentrum dat het Haitham al-Haddad de gelegenheid biedt zijn exegese te plegen. We kunnen ons afvragen of dat recht dan niet ook een der bestuursleden van de befaamde vereniging van pedoseksuelen toekomt. Immers, het schenden van de lichamelijke integriteit van een kind valt net als het uiten van antisemitische opmerkingen als een strafbaar feit aan te merken. En misschien wil zo’n geilaard ook wel eens de gelegenheid krijgen uiteen te zetten dat het helemaal niet zo verkeerd is een kind te begeren.

  Of wellicht zou een zeepkist op de bühne geschoven kunnen worden om er een Duitse neonazi zijn zegje te laten doen. Die zou ook wel eens op hoog niveau willen uiteenzetten dat het allemaal heel erg meeviel met die Shoah.

  Misschien een keertje een draaideurcrimineel de gelegenheid bieden uiteen te zetten waarom criminaliteit toch zijn grote passie is? En dat je zo’n man ook zijn pleziertjes moet gunnen.

  En zijn er niet nog een paar hooligans die ook wel eens op hoog niveau gehoord willen worden, want de grote aversie die tegen ze heerst vinden ze heel erg onterecht.

  Want "Gevaarlijke ideeën de mond snoeren is een gevaarlijk idee" zegt de directeur van De Balie Yoeri Albrecht. Of hij daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan heeft is mij niet bekend. Maar omdat ik me herinner dat er heel veel ideologen waren wier mond niet gesnoerd werd maar toch zo gevaarlijk werden dat hun slachtofferaantallen niet meer te tellen waren, moet gevreesd worden dat de goede man zijn klassieken niet kent.

  Er is veel voor te zeggen dat omstreden personen de vrijheid van meningsuiting geboden wordt. Maar wie de moeite neemt even rond te snuffelen ziet dat de grote verdedigers van die zalige vrijheid van meningsuiting er zeer selectief mee omgaan.

  Echter, door Haitham al-Haddad in de gelegenheid te stellen in “debat” te gaan is de kans levensgroot dat hij zijn gewraakte uitspraken gaat hermodelleren tot gematigd, zodat de weerzin die tegen hem heerst geheel onterecht zal blijken te zijn. Hij zal sommige uitspraken ontkennen of doodgewoon aan verkeerde vertaling of interpretatie wijten. Van extremist zal hij zich als zachtaardig voordoen, zodat zijn critici hem uit louter islamofobe ressentimenten in het boetekleed hezen. En dan wordt het opeens een vriendelijke man.

  De geschiedenis heeft veel van dat soort vriendelijke mannen opgeleverd. Maar vooral omdat men ze in de gelegenheid stelde uiteen te zetten dat ze het helemaal niet zo slecht met de mensheid voorhadden.

  Dus die pakweg 40.000 Joden in het land waar er ooit 140.000 woonden hoeven dus helemaal niet bevreesd te zijn dat het antisemitisme nog verder zal groeien. Echt niet. Want was het niet Pechtold die zei "Wanneer jongeren antisemitische spreekkoren inzetten, moeten we dan altijd meteen van het ergste uitgaan?”

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wierd Duk (geen familie van Donald) schrijft in Elsevier: “Dus is het goed dat De Balie Haitham al-Haddad alsnog een podium geeft. Dan kan het publiek zelf oordelen of de man een gevaar vormt voor de rechtsorde. En als hij in het debatcentrum aanzet tot haat of geweld, kan de sjeik ter plekke worden ingerekend en over de grens gezet”

  Kijk, zo’n Wierd Duk zou als hij als journalist tijdens de Tweede Wereldoorlog een vriendelijkheidbezoekje afgelegd zou hebben aan het “modelkamp” Theresienstadt in zijn krantje geschreven hebben dat de Joden helemaal niet bevreesd hoefden te zijn voor deportatie.

  Filantroop nog een keer.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Pepijn Elsenbrink17 februari 2012 om 14:45

  Dit is een heel moeilijke kwestie. Mogen wij deze islamitische 'intellectueel' de mond snoeren?

  Ik denk het van niet. Hij mag zeggen en vinden wat hij wil, zolang hij niet aanzet tot geweld. Zo zit ons land nu eenmaal in elkaar, gelukkig!

  Wat ik echter belachelijk vind is dat een overheidsinstantie als de VU en een progressief-liberale organisatie als De Balie hem een podium geven om zijn verhaal te vertellen.

  Wat is dan zijn verhaal? Dat Joden afstammen van varkens en apen, en dat je ze mag doden. Hoe onnozel ben je als universiteit om zo'n onbenul het woord te geven? Hoe moet je met zo'n figuur in debat in De Balie? Moet ik ernaar toe om uit te leggen dat Joden niet uit de baarmoeder van een varken komen, moet ik daarover debatteren, moet ik daarover argumenten uitwisselen? Ik ben gek, ik ga toch ook niet uitleggen aan een of andere imbeciel van 48 jaar oud dat kinderen toch echt niet van de ooievaar komen?!!

  Kortom, ja, deze radicaal-islamitische druif mag zeggen wat hij wil, maar het zou heel mooi zijn als instanties in dit land die zo van een volwassen debat houden, die soort lieden voortaan met een glimlach de deur wijzen. Gaat hij maar lekker op het Leidscheplein staan, dat is om de hoek, en daar staan nog veel meer clowns!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Langzamerhand begin ik mij af te vragen, hoeveel van dit soort malloten we nog uit gaan nodigen, voor we erachter zijn, dat dit malloten zijn.
  Zij hebben ons helemaal niets te vertellen, anders dan zaken, die wij allang, naar ik meende althans, achter ons lieten.
  Het schijnt niettemin echter, geheel tegen mijn verwachting van het Westerse IQ in, dat het verhaaltje dat kinderen door de ooievaar gebracht worden, reuze interessant en verhelderend blijft. Of willen we bevestigd krijgen, dat ze niet tussen de rode kool vandaan komen?

  Op een universiteit dan toch, hè...
  De wetenschap staat voor niets.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Maar toch, over apen en varkens gesproken, begint de Filantropin zich zo langzamerhand af te vragen waarom ik de laatste tijd zo knor en geneigd ben in bomen te klauteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gelukkig zijn de Liberals op hun retour.
  Gerard Reve
  Er is onmetelijk veel leed en onrecht in de wereld. Simon Vinkenoog doet daar niks aan. Ik ook niet, maar ik vent niet met die zogenaamde liefde van hem, die niks kost, en die tot geen enkel offer, geen enkele inspanning, moeite of inzet bereid is. Ik althans heb nog nooit meegemaakt, dat een plan - of het nu een aksie was voor de persvrijheid, voor gevangen schrijvers, voor onderling solidariteitsbetoon, of voor welk reëel en rechtschapen doel dan ook - ik heb nog nooit meegemaakt dat zulk een aksie of plan NIET door Simon Vinkenoog met allerlei drogredenen werd gesaboteerd, getorpedeerd of belachelijk gemaakt.
  Er mankeert volgens hem, ik weet niet wat allemaal aan onze korrupte maatschappij, maar als je bij hem komt voor iets anders dan een zeepbel van woorden of een wolk vieze rook, dan is hij niet thuis.
  Hij en zijn aanhangers verwarren hun eigen verveling en leegheid met het leed der wereld. Ze haten deze maatschappij, niet omdat die maatschappij hun onderdrukt, zoals ze brutaal genoeg zijn om te beweren, maar ze haten deze maatschappij wegens de vrijheid die zij hen schenkt, omdat zij met die vrijheid niets beginnen kunnen. Hij en zijn meelopers zullen nooit en nergens voor werkelijke en waarachtige vrijheid opkomen, omdat die vrijheid hen met hun eigen onvruchtbaarheid, hun eigen leegheid en hun eigen talentloosheid confronteert.
  LANG LEVE HET KAPITALISME!’

  Ron

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Haitham al-Haddad is slechts één persoon.
  Wat ik zowel in het verhaal als in de reacties mis, is dat de 'toekomstige elite'(sic), de islamitische studentenvereniging Amsterdam hem heeft/had uitgenodigd.

  Dáár schuilt het gevaar..

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Wijze
  Daar heb je wel gelijk in. Maar laat ik het zo zeggen, de radicale islam kan in ons vrije Westen slechts uitdijen als die de ruimte geboden wordt die het nu krijgt. Door het te faciliteren, bijvoorbeeld door een gemoedsstemming van defaitisme, masochisme, liberalisme of gewoon door een ideologische verraderlijkheid die op een afkeer voor de eigen achtergrond berust. Voor sommigen is de vernietiging van het vermaledijde kapitalistische, ex-koloniale Westen het hoogste ideaal. En daar hoort uiteraard ook Israël bij.

  Filantroop

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Nee nee Wijze, ook ik walg van het feit dat deze man
  door de studentenvan harte werd uitgenodigd, wetende waar de man voor staat...
  Dat is nog het meest alarmerende van het hele verhaal. Jammer hoe Nederland doorgaat met verloederen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Een late reactie

  De Balie

  Over ons
  Welkom bij De Balie aan het Leidseplein in Amsterdam. Sinds 1982 een platform voor een breed en vrijzinnig publiek. ...

  Subsidies
  De Balie wordt structureel gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W en de Gemeente Amsterdam.

  Je kan een particulier niet verbieden met wie dan ook te praten maar een gesubsidieerde club zou met iedereen rekening moeten houden. Waarom wordt zo'n club in godsnaam gesponsord door de overheid


  http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=345115

  Ron

  BeantwoordenVerwijderen