29.4.21

HafidHafid Bouazza (8 maart 1970-29 april 2021)

Onderstaand een paar blogregels uit 2009. Over een breuk in een vriendschap die gelukkig tijdelijk bleek. Vandaag kan ik dezelfde woorden herhalen, nieuwe kan ik niet vinden. Weer was ik voorbereid. Op ontelbare herinneringen met eeuwigheidswaarde. Dag volmaakte reisgezel, dag Hafid Bouazza. Alles is leeg.

Belofte

De trap die ik zo graag beklom. Zijn stem, nog voor ik zijn gezicht zag: ‘Hallo Loor. Kom boven.’ Omhelzingen, de weergaloze lach. Elke ontmoeting een erudiete tocht langs voor mij tot dan toe onbekende woorden, beelden, klanken. Mijn eerste en laatste volmaakte reisgezel. Een utopie waaruit ik moest ontwaken. Omwille van iets triviaals. Of juist iets wezenlijks. Het was onafwendbaar. Vroeger of later. Een eerder uitgesproken belofte. Ik was voorbereid. Op nieuwe herinneringen met eeuwigheidswaarde. Deze keer wel.

(Loor, 9 augustus 2009)